Estonian - etRussian (CIS)English (United Kingdom)

Teenused

zeppelin_plekitoo Spetsialiseerume soojusisolatsiooni ja külmaisolatsiooni tööde teostamisele.


Hoonesiseste tehnosüsteemide isolatsioonitööd 

-  Ventilatsioonikanalite soojus-, niiskus- ning tuletõkkeisolatsioon
-  Vee-, kütte-, kanalisatsiooni- ja sajuveetorustike isolatsioon
-  Jahutussüsteemide isolatsioon
-  Hoonesiseste süsteemide isoleerimine ja kattematerjaliga katmine (pvc- kile, plekk)

-Kortermajade torude soojustamine 

Tööstusisolatsioonitööd

-    Tehnoloogilised torustikud ja trassid

-    Mahutid, tsisternid, kääritid

-    Korstnad, väljalasketorud, suitsulõõrid

-    Paagid , katlad, lõõrid, tööstuslikud seadmed

-    Katlamajad, pumbajaamad, soojasõlmed

-    Küttetrasside isoleerimine ja katmine plekiga

-    Mahutite ja torustike värvimine

Hooldus ja remonttööd erinevatele rajatistele.

Isolatsiooni materjali katmine erinevate kattematerjalidega.

Vana isolatsiooni demontaažitööd ja utiliseerimine.

Objekti ettevalmistus ja komplekteerimine vajalike materjalidega.

 

Konsulteerime klienti õige isolatsiooni lahenduse leidmisel ja materjali valikul.

 

Tootmisettevõtted, elektrijaamad, kütuseterminalid, keemiatööstus, toiduainetööstus, rafineerimistehased, külmhooned, tsemenditehased, mahutipargid, katlamajad, vedelgaasitehased, tootmisjaamad,biogaasijaamad, soojustrasside renoveerimine, tööstuslikud katlamajad, erinevate soojasõlmede isolatsioonitööd, isolatsiooni plekitööd, tsüklonite isoleerimine, aurutorustikud, raudtee estakaadid, pumbajaamad, koostootmisjaamade katlate ja filtrite isoleerimine, autoklaavide isoleerimine ja katmine katteplekiga, kaukütte magistraaltorustike soojusisolatsioonitööd, torustike korrosiooni ja aurutõkke tööd, torustike ja mahutite isolatsioon.

 
eeweb